cờ domino

Có 4 kết quả :

Bà Phạm Thu Hằng

Việt Nam phản ứng với báo cáo tôn giáo của Mỹ

TPO - Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới năm 2022 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Mỹ và Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.
Bà Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Mofa)

Việt Nam nói báo cáo nhân quyền của EU chưa khách quan

TPO - Việt Nam ghi nhận những đánh giá về thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ quyền lao động, chống lao động trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới trong Báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2020 của Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số nội dung chưa khách quan.
cờ domino Sơ đồ trang web

1234