luật liêng

Mới nhất

Đợt rét đậm ở miền Bắc trùng với “9 ngày lạnh nhất mùa Đông” bao giờ sẽ kết thúc?

Đợt rét đậm ở miền Bắc trùng với “9 ngày lạnh nhất mùa Đông” bao giờ sẽ kết thúc?

HHT - Đợt rét đậm rét hại ở miền Bắc không chỉ xảy ra đúng tiết Đại Hàn (năm nay là từ 20/1 đến 3/2) mà còn gần như trùng khớp với “(chuỗi) 9 ngày thứ tư của mùa Đông” - một cách để tính những khoảng thời gian trong mùa Đông liên quan đến thời tiết. Cách tính này là thế nào và theo đó thì bao giờ kết thúc “9 ngày lạnh nhất” này?
luật liêng Sơ đồ trang web

1234