giải c1

Có 3 kết quả :

Ảnh minh họa: Internet

'Siêu ủy ban' bắt đầu quản lý vốn ra sao?

TP - Sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là UB) ra đời, các chuyên gia kinh tế cho rằng, UB nên tập trung vào nhiệm vụ cổ phần hoá các doanh nghiệp (DN) trực thuộc. Bởi có cổ phần hoá DN hiệu quả, UB mới có thể hướng tới phát triển nguồn vốn nhà nước tốt hơn.
Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải trở thành một cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại, đi đầu nâng cao năng lực quản lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Tránh tham nhũng, sân trước, sân sau'

TP - Ngày 30/9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt UB) ra mắt. Ủy ban này quản lý vốn của 19 tập đoàn, tổng công ty (TCT) nhà nước với tổng giá trị tài sản hơn 2,3 triệu tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, UB phải phát huy nguồn vốn, không được để xảy ra khoảng trống pháp lý, thất thoát lãng phí trong quá trình bàn giao các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
giải c1 Sơ đồ trang web

1234