casinò online

casinò online - Tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội Chính T.Ư
Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội Chính T.Ư
TPO - Trưởng Ban Nội Chính T.Ư yêu cầu cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng kinh tế như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “không để trùng xuống”; nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Ngày 17/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, tranh công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hiệu quả, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác tham mưu giúp tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án được đẩy mạnh theo hướng chất lượng, hiệu quả, kịp thời.

Các ban nội chính tỉnh ủy chủ động, phối hợp tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng, ban hành 952 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là khiếu kiện đông người, các hoạt động chống phá của các tổ chức thù địch, phản động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2020.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trạc đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, biển đảo, an ninh tôn giáo, hoạt động của các thế lực thù địch; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Đồng thời chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng kinh tế như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “không để trùng xuống”; nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp. Tăng cường phối hợp tham mưu xử lý nghiêm, công khai vụ việc “tham nhũng vặt” để cảnh tỉnh, răn đe.

Trưởng Ban Nội Chính T.Ư cũng yêu cầu tập trung dồn lực tham mưu phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

MỚI - NÓNG
casinò online Sơ đồ trang web

1234